Faculty

Administrators

Graduate Students

Patricia Sa Carvalho

Master of Fine Arts (MFA)

Yunjia Hou

Master of Fine Arts (MFA)

Dominique Alvarado

Master of Fine Arts (MFA)

Yixuan Ding

Master of Fine Arts (MFA)

Joli Holmes

Master of Fine Arts (MFA)

Yuhan Jiang

Master of Fine Arts (MFA)

Muxing Chen

Master of Fine Arts (MFA)

Sihang Sun

Master of Science (MS)

Leila Do

Master of Science (MS)

Vaishnavi Sawant

Master of Science (MS)

Daniela Weng

Master of Science (MS)

Yujia Huo

Master of Fine Arts (MFA)

Anushka Harne

Master of Science (MS)

Natalie Hsu

Master of Science (MS)

Gregory Maher

Master of Fine Arts (MFA)

Mansi Khandpekar

Master of Science (MS)

Lin Fan

Master of Science (MS)

Emily Leff

Master of Science (MS)

Purti Hardikar

Master of Science (MS)

Stephen Malacaria

Master of Science (MS)

Mihir Vishwasrao

Master of Science (MS)

Junlin Du

Master of Science (MS)

Aashita Jain

Master of Science (MS)

Tanishq Hendre

Master of Science (MS)

Daniela Galvez Vidal

Master of Fine Arts (MFA)

Anisha Agarwal

Master of Science (MS)

Chloe Hudson Prock

Master of Science (MS)

Pranali Desai

Master of Science (MS)

Anastasia Stevens

Master of Science (MS)

Yanzhao Wu

Master of Science (MS)

Adriana DePalma

CERTG

 

 

 

 

 

Alumni

Ashley Howard
Margaret Libby Thomas
Anni Xu
Todd Linkner
Matthew Brudner
Arushi Singh
YuQing Liu
Danielle Parisi
Ziyi Zhao
Yinan Dong
Dan Spector
Stephen Costa
Kate Kryder
John McDonough
Siyuan Sun
Qingyue Li
Cara Frankowicz
Shing Yun Chiang
Zhengyan Yu
Divya Srinivasan
Anqi Liu
Gabrielle LaMarr LeMee
Sarah Campbell
Jiang Muling
Antonio Solano
Zeynep Ozturk
Liuhuaying Yang
Navarjun Grewal
Andrew Tang
Erica Gunn
Jiani Zheng
Xinhe Yu
Yi Yang
Muhe Yang
Yike Si
Lorenzo Scarpelli
Jessie Richards
Siyu Pan
Patrick O'Donnel
Ryan Morrill
Jinni Luo
Xingyue Li
Suyuan Ji
Lucy Green
Maaria Assami
Irene de la Torre Arenas
Armin Akhavan
Xiaxin Chen
Xiangyi Fu
Jessica Hopkins
Skye Morét
Lia Petronio
Mahima Pushkarna
Thomas Urell
Aldo Viramontes
Jin Wang
Yangdong Ye
Xuan Zhang
Ashley Treni
Esat Karaman
Liangchuan Sun
Lauren McCafferty
Rania Masri
Leah Welch
John Lilly
Erin Shackelford
Rachel Peterson
Yingyin Xu
Janice Lin
Ellen Bechtel
Nicholas Brown
Liz Kantak
Yue Zhang
Yuke Li
Ning Su
Gefei Tian
Andrea Toro
Chang Li
Yuan Hua
Siyue Tan
Li Xiao
Yi Chia Cheng